Privatundervisning - problemhund eller ferdigheter

Det er et fast og oversiktlig opplegg for privatundervisning / trening / konsultasjon:

Du kan booke inn tid for privatundervisning alle hverdager. Det er timebestilling.
Tidspunkter: Oppmøte, enten kl 09.00 eller kl 14.00. Varighet er 3, 4 eller 5 timer.
Altså, første time er fra kl 09.00 til kl 13.00 (12.00) og siste er fra kl 14.00 til kl 18.00 (17.00).

Fast pris for 3-timers økt kr 2 950,-. For 4-timers økt er det en fast pris på kr 3 930,-. Pris og antall timer avhenger av type oppdrag, eventuelt behov for assistent osv. Ved spesialavtale om privattime på kveld eller helg, tilkommer et tillegg kr 450,-. 

Privatundervisning betales forskuddsvis pr. nettbank. Kursavgift må være bekreftet på
Rune Moens Hundesenter AS`s bankkonto før oppmøte til privattime.

Når du kommer hit slipper du å ha andre hundeeiere rundt deg, det er kun deg,
hunden din, undertegnede og eventuell en assistent om oppdraget krever dette.

All privatundervisning er skreddersydd for hver enkelt ekvipasje, men i all hovedsak
er et slik opplegg, om ekvipasje er her pga. utagering, lagt opp på følgende måte.

  1. En kort samtale med hundeeier før oppmerksomheten rettes mot hunden.
  2. Vurdering av hund, vurdering av samarbeid og "kjemi" mellom hund og eier.
  3. Demonstrasjon og praktisk veiledning. 
  4. Praktisk trening eier / hund. Målrettet og praktisk veiledning av instruktør.
  5. Evaluering av økten. Hvor står vi ? Eventuell planlegging av fremdrift.

Det er viktig å merke seg at ovennevnte er et gjennomsnitt for et opplegg angående 
en ekvipasje som jobber med eksempelvis utagering ved synet av andre hunder på tur.

Privatundervisning og privattimer benyttes også til undervisning og trening på
øvelser, ferdigheter og/eller trening mot prøver, godkjenninger med videre.

Om konsultasjonen gjelder test / vurdering av hund er det noe forskjeller når det
gjelder disponering av tiden.