Om oss

Rune Moens Hundesenter har vært i drift siden 2008. Det startet med " luksus - SFO " til hunder i Oslo og på
Nesodden i tillegg til hjelp for eiere med problemhund og utfordringer og kurstilbud for de som var interessert i
brukshund og sporarbeid. Det har utviklet seg til å omfatte lydighetskurs, valpekurs og faste treningssamlinger hver uke.

Rune Moens Hundesenters oppgaver er å trene våre kunders hunder, opplæring av hundeeiere og yte hjelp til
de som har utfordringer i hundeholdet. 33 års erfaring med å hjelpe hundeeiere med adferds-utfordringer,
kurs innen lydighet og brukshund samt arbeid med tjenestehunder for forsvaret og politiet, gir deg den kvalitet
og trygghet du trenger for å velge riktig samarbeidspartner for  deg og din hund.

Vi tilbyr treningsopphold for hunder som har utfordringer med angst, aggresjon eller andre utfordringer som
er vanskelig for hundeeieren selv og gjøre noe med. Vi bruker blant annet preging fra flokk med velbalanserte
hunder til rehabilitering i tillegg til spesialtilpasset trening.

Hundesenteret er basert på følgende arbeidsområder:

 1. Privatundervisning- og trening med deg som ønsker hjelp med problemadferd og øvrige utfordringer med hund.

 2. Privatundervisning- og trening med deg som ønsker opplæring i praktisk hundetrening og mental aktivisering.
  Dette kan være eksempelvis sporsøk, feltsøk, rundering, spesialsøk, sikker innkalling og bruks lydighet.
  I tillegg jobber vi med utvikling og trening av tjenestehund både for privat og offentlig bruk. 

 3. Kurs og foredrag. Grunnkurs, valpekurs, sporkurs, rundering kurs. Foredrag rettet mot brukshund, tjenestehund
  og adferd.

 4. Mental test. Full MH test eller spesifikt test rettet mot eksempelvis hundens adferd i forhold til mennesker.

 5. Treningsopphold for hund. Rehabilitering og opptrening rettet mot utfordringer med adferd. Treningsopphold
  som er orientert mot opptrening av ferdigheter. Eksempelvis tjenestehund, hverdagslydighet eller søkshund.

Rune Moen: Eier. Ansvarlig instruktør / testleder.

Formell utdannelse:  godkjent hundefører i forsvaret (hv), sivil instruktørutdannelse, utdannet trenings figurant (IPO), utdannelse med fordypning  innen mental test og vurdering av hund. Opptrening og godkjenning av skarpe forsvarshunder.
Flere kurs innen brukshundarbeid.

Av erfaring kan nevnes, innleid som instruktør for andre hundeskoler innen brukshundkurs, utdanning og trening
av patruljehund i forsvaret ( hv ), opptrening og bruk av
sivil søkshund og spesialhund innen søk etter råte på
stolper til Statsnett mv. Ansvarlig og instruktør på 
kurs som er arrangert av hundesenteret siden 2008.

28 års erfaring med problemløsning og trening rettet
mot problemadferd og konflikter mellom hund / fører.  

Siden 2008 har Hundesenteret vært en heltidsjobb.
Mitt spesialfelt er arbeid med de mer vanskelige casene 
innen aggresjon og generell problemadferd på typiske brukshundraser. Det å "lese" hund, det vil si og forstå
hundens signaler og kroppsspråk, er en klar forutsetning
for å kunne gjøre en god jobb.

Rune Moens Hundesenter er landets eneste foretak som jobber på heltid med trening, rehabilitering av hund og opplæring av hundeeiere i denne form.  Våre kunder kommer fra hele landet.

Vi har nå blitt et aksjeselskap: Rune Moens Hundesenter AS. Org.nr. 921 725 000

Velkommen !