Vurderinger og MH test - mental test hund

Rune Moens Hundesenter utfører vurderinger og mental tester på hund. Dette er en spesialtjeneste som blant annet benyttes når det kan være tvil om noe vedrørende en hunds mentalitet.

Slike vurderinger brukes som et verktøy for å kunne jobbe trygt og målbevisst  i forhold til adferds problematikk eller opptrening av tjenestehunder, sivile og til offentlig tjeneste.

Noen eksempler på når det kan være aktuelt å teste hunden:

 • Etter henvisning fra politiet eller andre etater. 
 • Objektiv vurdering og dokumentasjon av hundens mentalitet i forbindelse med arbeid med hundens adferedsutfordringer.
 • Opptrening av tjenestehund.
 • Eier ønsker å få en bedre forståelse av hunden.
 • Vurdering av hund som er tenkt benyttet til avl.

Vi tilpasser test og vurdering ut i fra hver ekvipasje:

Vi utfører vi alltid en vurdering på de hundene vi jobber med her på hundesenteret. Dette gjelder både ved vanlig privattimer her på hundesenteret eller vi er hjemme hos hundeeieren. Selv om dette kan være en test som tar ca 15-30 minutter, er dette med på å kvalitetssikre den undervisning og trening vi skal legge opp til ekvipasjen.

Det er viktig å alltid jobbe ut i fra objektive vurderinger.
Da er hundeeieren alltid sikret en profesjonell trening og undervisning.

Testene gjennomføres enten på hundesenteret eller på ekstern testbane. Dette avhenger av type test.

Følgende blir vurdert på en full  MH-test:

 • Tilgengelighet >
 • Jaktkamplyst >
 • Sosial kamplyst >
 • Temperament > 
 • Skarphet >
 • Forsvarslyst >
 • Nervekonstitusjon >
 • Hardhet - førbarhet >
 • Mot >
 • Konsentrasjon >
 • Avreaksjon >

Forklaring på testmomenter:

I møte med fremmede mennesker.
Lyst til å forfølge et synlig bytte og interesse for byttet.
Lyst til å kjempe med eller mot noen/noe.
Nysgjerrighet, tilpasningsevne.
Evne/vilje til å bli sint.
Evne og vilje til å besvare trusselsignaler.
Grunnstressnivå, konsentrasjonsevne, avreaksjonsevne.
Viser hundens sosiale status og selvstendighet.
Evne til å overvinne redsel.
Konsentrasjon under og mellom testsituasjonene.
Evne til å senke stressnivået etter et engasjement. 

På en komplett test tester vi også hvordan hunden reagerer på skudd.

En vurdering kan gjerne skje ved å teste hunden på enkelte momenter som går direkte på det vi og hundeeier
jobber med. Eksempelvis kan vi teste/vurdere en hund som viser aggresjon mot fremmede mennesker, ved å kjøre
en mer "spisset" test i forhold til tilgjengelighet. Da bruker vi gjerne flere testmomenter rettet mot tilgjengelighet,
skarphet og forsvar osv.

Slike spesialtilpassesde tester utføres stort sett på hundesenterets anlegg på Nesodden.

Ta kontakt med oss for å avtale tid til test av hund